Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Bartosz Macedoński

Komornik Sądowy Bartosz Macedoński

Kancelaria Komornika Sądowego Bartosza Macedońskiego

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód

od dnia 15 grudnia 2010 r. ma swoją siedzibę w Świdniku

przy al. Lotników Polskich 109,

21-040 Świdnik

W DNIU 05.03.2018 Z POWODU AWARII SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO KANCELARIA NIECZYNNA


Komornik Sądowy Bartosz Macedoński

Absolwent Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W roku 1998 ukończył aplikację sądową odbywaną w Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie.

W 1999 roku powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie (dawny Rewir III). Od 2006 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie- nie wykonuje czynnie zawodu adwokata.