Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Bartosz Macedoński

Komornik Sądowy Bartosz Macedoński - Zastępca Asesor Kamil Dobosz

Z uwagi na stan zdrowia w dniu 29 grudnia 2018r. Komornik Sądowy Bartosz Macedoński został na swój wniosek odwołany przez Ministra Sprawiedliwości.

Do prowadzenia kancelarii rekomendował wieloletniego pracownika - obecnie Asesora Kamila Dobosza.

KOMORNIK SĄDOWY PRZYJMUJE INTERESANTÓW WE WTORKI W GODZINACH: 09:00 - 16:00. OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA

BIURO PODAWCZE I KASA CZYNNE CODZIENNIE W GODZINACH: 8:00 - 16:00

INFORMACJE TELEFONICZNE ODNOŚNIE PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ UDZIELANE SĄ WYŁĄCZNIE PO PODANIU UNIKALNEGO KODU PISMA UMIESZCZONEGO POD KODEM EAN PISMA.