Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Bartosz Macedoński

Akty prawne

Komornik Sądowy Bartosz Macedoński

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z Siedzibą

w Świdniku

(dawny Rewir III)

 

 

Podstawowe obowiązujące akty prawne:

 

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji ze zm.(Dz.U.06.167.1191;) - tekst jednolity

  2. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2018 poz. 771;) - tekst jednolity

  3. Ustawa z dnia 22 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U.2018 poz. 770;)

  4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ze zm.(Dz.u.64.43.296)