Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Bartosz Macedoński

Komornik Sądowy - Bartosz Macedoński - Świdnik - Zastępca Asesor Kamil Dobosz

Z uwagi na stan zdrowia w dniu 29 grudnia 2018r. Komornik Sądowy Bartosz Macedoński został na swój wniosek odwołany przez Ministra Sprawiedliwości. 

Do prowadzenia kancelarii rekomendował wieloletniego pracownika - obecnie Asesora Kamila Dobosza.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) celem załatwienia sprawy koniecznym jest umówić się na spotkanie.

INFORMACJE TELEFONICZNE ODNOŚNIE PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ UDZIELANE SĄ WYŁĄCZNIE PO PODANIU UNIKALNEGO KODU PISMA UMIESZCZONEGO POD KODEM EAN PISMA.